fbpx

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Shelfee;

Το Shelfee είναι μια εφαρμογή για smartphones που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αναλαμβάνουν οικειοθελώς την πραγματοποίηση εργασιών έρευνας αγοράς που μπορούν να διενεργούνται κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης σε σημεία πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, κερδίζοντας χρηματικά ποσά.

Μέσα από την δωρεάν χρήση του Shelfee, οι χρήστες μπορούν εθελοντικά (crowdsourcing) να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας του αγοραστή των προϊόντων και του αποδέκτη των υπηρεσιών.

Παρόμοιες εφαρμογές γνωρίζουν ήδη μεγάλη επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής με πολλές χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες σε κάθε χώρα. Στις ανεπτυγμένες χώρες της Δ. Ευρώπης μάλιστα, ο αριθμός χρηστών κυμαίνεται μεταξύ 50,000 και 100,000 σε κάθε χώρα.

Χρησιμοποιώντας το Shelfee όταν βρίσκεστε ήδη σε σημεία ή κοντά σε σημεία πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τη συνολική σας αγοραστική εμπειρία, μεταφέροντας μας απευθείας μέσω του κινητού σας τηλεφώνου τα δεδομένα που διαμορφώνουν την εμπειρία αυτή.

Κυρίως όμως, έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε χρηματικά ποσά εύκολα και γρήγορα.

Ποιά είναι η εταιρία πίσω από το Shelfee;

Το Shelfee έχει σχεδιαστεί από την CROWDiNTELL IKE, μια εταιρία διεξαγωγής ερευνών αγοράς λιανεμπορίου για λογαριασμό εταιριών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που παράγουν ή προμηθεύουν καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και ερευνών ικανοποίησης πελατών ή μυστικές επισκέψεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι έρευνες που καλύπτει η εταιρία περιλαμβάνουν συλλογή στοιχείων για προϊόντα από σημεία πώλησης (διανομή, τιμές, τοποθέτηση και κατάσταση αυτών στα ράφια), καταναλωτικές συνήθειες στο σπίτι ή σε σημεία επιτόπιας κατανάλωσης (εστιατόρια, μπαρ κλπ), αλλά και έρευνες ικανοποίησης πελατών από τα σημεία που αυτοί αλληλεπιδρούν με παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. τράπεζες). Με το shelfee η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε πραγματικό χρόνο δηλαδή την στιγμή που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και αποστέλλονται άμεσα στην CROWDiNTELL για στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Για τις έρευνες που αναλαμβάνει η CROWDiNTELL βασίζεται σε μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα καταναλωτών που κατεβάζοντας το shelfee μπορεί να συμβάλλει στην συλλογή των δεδομένων που χρειάζονται και παράλληλα να αμοίβονται λαμβάνοντας για κάθε έρευνα ένα μέρος από το κόστος που οι πελάτες της CROWDiNTELL καταβάλλουν για την διεξαγωγή της.

Η CROWDiNTELL τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας και καλής εκτέλεσης σχετικά με έρευνες καταναλωτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας στην κοινότητα χρηστών του shelfee καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα συλλέξετε και αποστείλετε στην CROWDiNTELL για τους σκοπούς των ερευνών που διεξάγει θα είναι απολύτως εμπιστευτικά.

Ποιοί είναι οι πελάτες σας;

Το πελατολόγιο μας αποτελείται από εταιρίες παραγωγής ή διανομής αγαθών ή εταιρίες παροχής υπηρεσιών που επιθυμούν να πληροφορηθούν την κατάσταση των προϊόντων τους όσο αυτά διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων, να αποκτήσουν μια εικόνα της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή και να αντιληφθούν το βαθμό αποτελεσματικότητας του δικτύου παροχής των υπηρεσιών τους.

Η συμμετοχή σας καθιστά δυνατή την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την εταιρία μας και κατ’ επέκταση την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Τί είναι το crowdsourcing;

Ο όρος crowdsourcing περιγράφει την πρακτική της κινητοποίησης του γενικού κοινού ή σε μικρότερο βαθμό μιας ομάδας ανθρώπων για την επίτευξη ενός σκοπού. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει στα άτομα να συνδέονται μεταξύ τους με ολοένα και πιο αυξανόμενο ρυθμό σε ολοένα και μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες (communities) κάτι που καθιστά πιο εύκολο στις ομάδες αυτές να συμβάλλουν συλλογικά στην επίτευξη ενός έργου ή σκοπού.

Στο φαινόμενο του crowdsourcing βασίζονται ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ιδέες και λύσεις, να κατανοήσουν καλύτερα την καταναλωτική νοοτροπία, να δημιουργήσουν μαζί με το κοινό τους, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους ή να μειώσουν τα κόστη τους. Πλέον, διαμέσου του Internet, των κοινωνικών δικτύων και της ευρύτατα διαδεδομένης χρήσης των smartphones, οι οργανισμοί έχουν έρθει πολύ κοντά στο κοινό τους και το crowdsourcing επιτρέπει σε όλους να δημιουργήσουν αξία από κοινού, με τρόπο που δεν ήταν δυνατός στο παρελθόν.

Το crowdsourcing αντανακλά τη νοοτροπία του 21ου αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό είναι η Wikipedia. Στο μάρκετινγκ και στην έρευνα είναι επίσης πολύ χρήσιμο κάνοντας άμεση και εύκολη την συλλογή στοιχείων και την μετάδοση ιδεών και εμπειριών.

Πηγή: http://crowdsourcingweek.com

Γιατί να γίνω μέλος;
 • Γιατί σας αρέσει να είστε πρωτοπόρος: το Shelfee είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για την Ελλάδα
 • Γιατί σας αρέσει να ξεχωρίζετε: Με την εγγραφή σας στο Shelfee γίνεστε μέλη μιας μοναδικής κοινότητας ενεργών πολιτών / καταναλωτών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης αγοραστικής εμπειρίας
 • Γιατί θέλετε να συμμετέχετε: Με την εγγραφή σας στο Shelfee γίνεστε μέλη μιας μοναδικής διαδραστικής κοινότητας ατόμων που ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες μεταξύ τους
 • Γιατί θέλετε να μαθαίνετε πρώτος τι νέο συμβαίνει γύρω σας: Ειδικά αν σας αρέσει να παρακολουθείτε τις τάσεις και να τις μεταφέρετε στην παρέα σας
 • Γιατί είστε φίλος με την τεχνολογία: το Shelfee σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone σας εξερευνώντας περαιτέρω τις δυνατότητες του
 • Γιατί σας αρέσει να δημιουργείτε: Με το Shelfee θα μπορείτε να εκφράσετε και την δημιουργικότητά σας
 • Γιατί σας αρέσει να μοιράζεστε: Τις ιδέες, τις απόψεις και τις εμπειρίες σας
 • Γιατί θέλετε να προσφέρετε: Ένα μικρό μέρος του χρόνου σας για εθελοντικές εργασίες που μπορεί να βρείτε ενδιαφέρουσες
 • Γιατί θέλετε και να κερδίζετε: Με την συμμετοχή σας σε εργασίες που αφορούν έρευνα αγοράς, ο χρόνος σας θα αμείβεται και μάλιστα πολύ καλύτερα από μια οποιαδήποτε άλλη online έρευνα αγοράς.
Σε τί θα με ωφελήσει το να γίνω μέλος;

Το σημαντικότερο: Θα αμείβεστε για κάθε εργασία που εκτελείτε και μάλιστα πολύ καλύτερα από μια οποιαδήποτε online έρευνα αγοράς.

Εκτός από χρήματα, ποια άλλα οφέλη υπάρχουν από την συμμετοχή μου;

Θα είστε μέλος σε μια διαδραστική κοινότητα με άτομα δραστήρια, διερευνητικά, που ζουν το σήμερα και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολογία, μοιράζονται εμπειρίες, ιδέες και προσφέρουν για την βελτίωση όσων μας περιβάλλουν.

Εκτός από τις έρευνες αγοράς που θα μπορείτε να αναλαμβάνετε μέσα από το Shelfee, θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάσετε με εμάς και με όλα τα άλλα μέλη ιδέες, απόψεις και καταναλωτικές εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες στην καθημερινότητά σας, με το πώς αυτά σας βοηθούν να αναπτύσσετε την δημιουργικότητά σας, είτε αυτά αφορούν τη μαγειρική, είτε το ντύσιμο, είτε το lifestyle, είτε τα χόμπι και τον ελεύθερο χρόνο σας. Θα μπορείτε λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς και διάφορα events, είτε στο σπίτι σας είτε έξω, μόνοι ή με παρέα και οπλισμένοι με το κινητό σας, το tablet σας, το smartwatch σας ή όποιο άλλο wearable διαθέτετε, θα είστε έτοιμοι να ανταλλάξετε στοιχεία, εικόνες και πληροφορίες και να κερδίσετε χρήματα ή ακόμα και εμπειρίες ή την χαρά της συμμετοχής.

Θα πρέπει να πληρώσω για να κατεβάσω το Shelfee ή για να γίνω μέλος;

Όχι. Κατεβάζετε το Shelfee δωρεάν. Γίνεστε και παραμένετε μέλος δωρεάν. Και μάλιστα πληρώνεστε όσο είστε μέλος και αναλαμβάνετε εργασίες που διατίθενται στο Shelfee.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;

Απλά κατεβάζετε το Shelfee στη συσκευή σας είτε από το App store (για συσκευές iPhone) ή το Google Play (για συσκευές Android), διαβάζετε προσεκτικά τους όρους συνεργασίας και την πολιτική απορρήτου και εφόσον τους αποδεχτείτε συμπληρώνετε οικειοθελώς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Shelfee: αριθμό κινητού, e-mail και βασικά δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, είδος επαγγέλματος, περιοχή διαμονής).

Γιατί χρειάζεται να δώσω προσωπικά στοιχεία;

Μόνο για να διασφαλίσουμε ότι θα αμειφθείτε για την εργασία που παράγετε.

Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι κάποιες φορές η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από άτομα με συγκεκριμένο δημογραφικό προφίλ ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς που εκτελούνται να μας οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Γιατί χρειάζεται να δώσω ΑΦΜ και ΑΜΚΑ;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, κάθε αμοιβή υπόκειται σε φορολογικές κρατήσεις, ενώ θα πρέπει να υπολογίζεται και ασφαλιστική εισφορά. Πέραν τούτου, ωστόσω, εσείς δεν έχετε κανενός άλλου είδους υποχρέωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε παρακαλώ τις σχετικές απαντήσεις κάτω από το «αμοιβές – πληρωμές».

Ποιές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί η συσκευή κινητου τηλεφώνου μου ώστε να είναι συμβατή με το Shelfee;

Η συσκευή σας πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Android από έκδοση 4.1 και πάνω ή λειτουργικό σύστημα iOS από έκδοση 8 και πάνω. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο internet και να έχει ενεργοποιημένο το GPS. Επιθυμητό είναι επίσης η κάμερά του να διαθέτει ανάλυση από 5 megapixel και πάνω.

Τί θα πρέπει να έχω ρυθμίσει στο κινητό μου ώστε να μπορώ να αναλαμβάνω εργασίες;

Στις περισσότερες εργασίες, για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του Shelfee θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το GPS της συσκευής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας ή το σημείο επίσκεψης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και το Bluetooth της συσκευής σας. Για οτιδήποτε άλλο θα μπορείτε να συμβουλεύεστε τις σχετικές ρυθμίσεις του Shelfee.

Τί γίνεται εάν αλλάξω συσκευή κινητού ή κάποιο άλλο προσωπικό μου στοιχείο όπως π.χ. e-mail;

Εάν αλλάξετε συσκευή απλά ξανακατεβάζετε το Shelfee και συνδέεστε με το username και το password σας. Ωστόσο εάν μεσολαβήσει κάποια αλλαγή στα στοιχεία που έχουμε για εσάς και που αφορούν τον τόπο διαμονής σας ή το e-mail σας, μέσω του Shelfee θα μπορέσετε να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά στο profile σας. Εάν αλλάξατε τον αριθμό του κινητού σας, καλό θα είναι να μας το γνωστοποιείτε ώστε να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν χρειαστεί.

Τί θα κάνετε τα στοιχεία που θα σας στέλνω;

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε αποτελούν δεδομένα έρευνας αγοράς και τα διαχειριζόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τους οικείους κανόνες δεοντολογίας, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Πρώτα γίνονται ανώνυμα, δηλαδή αποκομμένα από το ποιός ή ποιά τα έχει συλλέξει και στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας, αντιμετωπίζονται δηλαδή σαν σύνολο: αθροίσματα και ποσοστά.

Γιατί μπλοκάρετε τηλέφωνα που θεωρούνται “jailbroken”;

Το Jailbreaking είναι ελεύθερη και νόμιμη πρακτική, ωστόσο δεν επιτρέπει κάποιες σημαντικές λειτουργίες που εκτελούμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να εκτελέσετε μια εργασία. Για τον λόγο αυτό και επειδή η αξιοπιστία των στοιχείων που συλλέγουμε μέσω της δικής σας εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας, προτιμούμε να συνεργαζόμαστε με μέλη που δεν έχουν Jailbroken συσκευές κινητών.

Πώς μπορώ να διακόψω την συνεργασία μας;

Πολύ εύκολα: το Shelfee σας δίνει την επιλογή να διακόψετε την συνεργασία μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι μια απλή επιβεβαίωση του αιτήματος σας.

Φυσικά, όσα χρήματα έχετε συσσωρεύσει στο «πορτοφόλι» σας από τις εργασίες που έχετε κάνει και δεν έχετε διεκδικήσει, θα γίνουν άμεσα διεκδικήσιμα ώστε να μπορέσετε να τα ζητήσετε (ακόμα και εάν δεν έχουν φτάσει το όριο πάνω από το οποίο μπορείτε να τα διεκδικήσετε).

Τί είδους έρευνες αγοράς θα μπορώ να πραγματοποιήσω;

Κάθε διαθέσιμη έρευνα αγοράς θα εμφανίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χάρτη του Shelfee και θα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς, στο σημείο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που αυτή διενεργείται. Όταν φτάσετε αρκεί να πιστοποιήσετε μέσω του GPS της συσκευής σας ότι είστε στο ζητούμενο σημείο.

Πιο συνήθης έρευνα αγοράς θα είναι μια απλή επίσκεψη σε ένα σημείο πώλησης (π.χ. κατάστημα, σουπερμάρκετ) και διεξαγωγή κάποιων δραστηριοτήτων σε αυτό όπως ή λήψη φωτογραφιών προϊόντων στα ράφια, καταγραφή τιμών για ένα ή περισσότερα προϊόντα, έλεγχος για το εάν υπάρχουν ελλείψεις στο ράφι, καταμέτρηση συγκεκριμένων προϊόντων στο ράφι, έλεγχος για τυχόν ληγμένα προϊόντα, έλεγχος για προωθητικές ενέργειες κλπ. Πάντα οι έρευνες θα αφορούν 1-5 προϊόντα ενώ η διάρκεια παραμονής στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά συνήθως τα 5-10 λεπτά.

Άλλες εργασίες (συνήθως όσες αφορούν υπηρεσίες) αφορούν επισκέψεις σε σημεία και αλληλεπίδραση με τον υπάλληλο με κατοπινή καταγραφή της εμπειρίας σας.

Γιατί πρέπει πάντα να διαβάζω τα συνοδευτικά αρχεία σε κάθε έρευνα;

Διότι σε αυτά περιγράφεται με ακρίβεια τί πρέπει να κάνετε ή να προσέχετε ώστε να συλλέξετε σωστά τα δεδομένα που ζητούνται. Επίσης στα συνοδευτικά αρχεία μπορεί να υπάρχουν επιστολές που πρέπει να δείξετε σε υπεύθυνο στο κατάστημα ή οδηγίες για το τί πρέπει να κάνετε εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την συλλογή των στοιχείων που ζητούνται.

Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών μέσα σε καταστήματα;

Εφόσον βρίσκεστε σε δημόσια προσβάσιμο χώρο (π.χ. σε εμπορικό κατάστημα εντός ωραρίου που αυτό είναι ανοικτό στο κοινό) η λήψη φωτογραφιών προϊόντων ή άλλου αντικειμένου, πλην προσώπων (ιδίως ανηλίκων), καταρχήν επιτρέπεται, εκτός εάν υπάρχει ένδειξη ότι η φωτογράφιση απαγορεύεται. Παρόλο που από νομικής απόψεως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αμφισβητείται η δυνατότητα του κατόχου ενός χώρου ή προσωπικού που λειτουργεί κατ’ εντολή του (π.χ. προσωπικού ασφαλείας) να απαγορεύσει πράγματι τη λήψη φωτογραφιών, συνιστάται η αποφυγή αντιπαράθεσης.

Με άλλα λόγια, οι λήψεις που ζητάμε είναι αποκλειστικά για προϊόντα μεμονωμένα ή μέρος αυτών στα ράφια, προθήκες ή βιτρίνες και μόνο εφόσον δεν υπάρχει σήμανση που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Ακόμα και εάν δεν υπάρχει σήμανση, εάν σας ζητηθεί να μην κάνετε λήψεις, θα πρέπει να συμμορφωθείτε. Τέλος, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ατόμων ή προσώπων, ειδικών σημάνσεων ή σημάτων ασφάλειας, χώρων όπου απαγορεύεται η πρόσβαση, καθώς και λήψεις ευρέως πεδίου.

Για κάθε περίπτωση παρακαλείστε να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες που επισυνάπτονται στα αρχεία κάθε έρευνας και να ακολουθείτε τις εκάστοτε οδηγίες σχετικά με τη φωτογράφηση.

Θα μπορώ να αναλαμβάνω έρευνες αγοράς όπου και εάν βρίσκομαι;

Φυσικά. Είτε στην περιοχή που μένετε, είτε κοντά στην εργασία σας, είτε στις διακοπές, ή οπουδήποτε αλλού, πάντα ελέγχετε εάν στον χάρτη του Shelfee υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες αγοράς.

Μπορούν και άλλοι να ζητήσουν να αναλάβουν την ίδια έρευνα αγοράς με εμένα;

Ναι. Στόχος μας είναι η κοινότητα των μελών μας να είναι όσο πιο πολυπληθής γίνεται και ταυτοχρόνως διασκορπισμένη σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Είναι φυσικό λοιπόν μια διαθέσιμη έρευνα αγοράς σε μία περιοχή να είναι ορατή από περισσότερα του ενός μέλη. Το ποιός θα αναλάβει να την εκτελέσει, φυσικά κρίνεται βάσει της χρονικής προτεραιότητας με την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον ανάληψης της έρευνας αγοράς, με επιλογή του πρώτου που θα «κλείσει θέση» (booking).

Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που κάνετε εγγραφή για μια διαθέσιμη έρευνα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το σημείο αυτό παύει να είναι ορατό για τα άλλα μέλη έως ότου να εκτελέσετε την αποστολή σωστά. Εάν για κάποιο λόγο η έρευνα δεν ολοκληρωθεί εμφανίζεται ξανά στον χάρτη ώστε να την αναλάβει κάποιο άλλο μέλος.

Τι χρειάζεται να κάνω ώστε να ξεκινήσω να αναλαμβάνω έρευνες αγοράς;

Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε μετά την εγγραφή σας για να ξεκινήσετε, είναι να επιλέξετε τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο να αναλαμβάνετε και να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό μας υλικό ώστε να βελτιώσετε τις δεξιότητες που ήδη διαθέτετε και που θα σας βοηθήσουν να φέρετε εις πέρας τις έρευνες αγοράς που επιλέγετε. Μέσα από την παρακολούθηση του ενημερωτικού υλικού θα είστε σε θέση να αντιληφθείτε όρους που χρησιμοποιούνται για το «στήσιμο» των προϊόντων στα ράφια των σύγχρονων καταστημάτων (merchandizing).

Τί χρειάζεται να ξέρω ώστε να αναλαμβάνω εργασίες με επιτυχία;

Τίποτε άλλο παρά διάθεση για έρευνα. Εάν χρειάζεται να γνωρίζετε κάτι συγκεκριμένο για την έρευνα, θα υπάρχουν οδηγίες σε κείμενο που θα κατεβάζετε μέσω του Shelfee πριν αναλάβετε να εκτελέσετε την εργασία.

Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρώσω μια εργασία;

Εξαρτάται από την εργασία, πάντως κατά μέσο όρο μια τυπική εργασία σε ένα σουπερμάρκετ θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 λεπτά.

Και εάν δεν μπορέσω να εκτελέσω όλα όσα είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς;

Κάθε έρευνα αγοράς αποτελείται από μικρά τμήματα που συνήθως είναι ερωτήσεις ή μεμονωμένες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που ολοκληρώσετε μέρος της εργασίας τότε θα αμειφθείτε για το μέρος αυτό.

Αλλά και πάλι, τις περισσότερες φορές όταν αναλάβετε μια εργασία θα μπορείτε να βλέπετε το ποσό της αμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε μέρος της εργασίας (συνήθως κάθε ερώτηση). Κάθε τμήμα έργου που δεν ολοκληρώνετε αφαιρείται από την ανώτερη αμοιβή αφού για αυτό θα πρέπει να γίνει αργότερα νέα επίσκεψη από άλλο μέλος.

Πόσο συχνά μπορώ να παίρνω μέρος στις έρευνες αγοράς που διατίθενται μέσω του Shelfee;

Και πάλι δεν υπάρχει όριο. Όσο συχνά θέλετε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες εργασίες.

Θα μπορώ να αναλαμβάνω πολλές έρευνες μέσα στην ημέρα;

Ναι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε περισσότερες από μια έρευνες. Προϋπόθεση βέβαια είναι να τηρείτε τους χρόνους που κάθε έρευνα απαιτεί όσον αφορά το πότε θα επισκεφθείτε το σημείο και πότε θα συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάθε έρευνας. Εάν για παράδειγμα μια έρευνα απαιτεί να είστε στο σημείο μέσα στην επόμενη ώρα από την «εγγραφή» σας και στο μεταξύ έχετε αναλάβει και άλλη έρευνα, θα πρέπει να οργανώσετε τον χρόνο σας ώστε να τις ολοκληρώσετε και τις δύο εγκαίρως.

Θα αξιολογούμαι για τη συμμετοχή μου στις έρευνες αγοράς;

Ναι, και εάν το σκεφτείτε καλά θα δείτε ότι κάτι τέτοιο είναι το σωστό.

Η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια έρευνα ή μέρος αυτής. Η αξιολόγηση αναλύεται επιμέρους στα εξής στοιχεία: (1) αν πραγματοποιείσατε την επίσκεψη για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον κάνοντας booking ή όχι (2) χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας αγοράς (3) πληρότητα των συλλεγόμενων στοιχείων (4) ορθότητα των συλλεγόμενων στοιχείων

Η αξιολόγηση κάθε μέλους είναι προσωπικό στοιχείο, δεν θα γνωστοποιείται και δεν θα είναι ορατή σε καμία περίπτωση σε άλλα μέλη. Θα αποτελεί μη ορατό μέρος του προφίλ κάθε μέλους.

Μέλη με υψηλή αξιολόγηση θα έχουν προτεραιότητα στην ανάθεση ενός έργου όταν για αυτό έχει γίνει αίτημα από περισσότερα μέλη. Επίσης κατά καιρούς θα προσφέρονται ειδικές παροχές για μέλη με υψηλή βαθμολογία.

Τονίζουμε ωστόσο ότι η αξιολόγηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις αμοιβές σας. Κάθε μέλος, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή του θα λαμβάνει στο ακέραιο την αμοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που εκπλήρωσε.

Πώς θα αμείβομαι για τις εργασίες μου;

Θα αμείβεστε με χρήματα. Κάθε εργασία αξιολογείται από εμάς με βάση την δυσκολία ή τον χρόνο που απαιτεί και αντιστοιχείται σε ένα ποσό μονάδων (credits) με ισοτιμία 1 € = 100 credits.

Στο Shelfee, στον λογαριασμό σας θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση του «πορτοφολιού» σας, καθώς και το ιστορικό των συναλλαγών με εμάς. Επίσης θα υπάρχουν πληροφορίες για τα ποσά που έχετε κερδίσει από εργασίες σας, αλλά και ο αριθμός των ερευνών αγοράς που έχετε συμμετάσχει μέσα στο τρέχον έτος, αλλά και συνολικά από την αρχή της συνεργασίας σας μαζί μας, έως την ημέρα που ελέγχετε.

Θα υπάρχουν και εργασίες όπου θα μπορείτε εάν επιθυμείτε να παραχωρήσετε την αμοιβή σας σε κάποιον κοινωφελή σκοπό. Όποτε θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα το γνωρίζετε από τις πληροφορίες για την εργασία.

Με ποιούς τρόπους γίνεται η καταβολή της αμοιβής μου;

Η καταβολή των αμοιβών μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

 • Απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που ενδεχομένως έχετε και για τον οποίο μας έχετε δώσει τον αριθμό ώστε να σας καταθέτουμε τα χρήματα. Καλύπτονται λογαριασμοί στις Τράπεζες Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
 • Μέσω Viva Wallet
 • Μέσω PayPal (θα είναι διαθέσιμος σύντομα)
Γιατί συνιστάται Viva Wallet ή PayPal για την καταβολή της αμοιβής μου;

Γιατί είναι πιο απλό και εξίσου ασφαλές, ενώ δεν χρειάζεται να δώσετε κάποιο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Εάν δεν έχετε ήδη, η διαδικασία να ανοίξετε λογαριασμό Viva ή PayPal είναι ιδιαίτερα απλή. Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στο Viva ή PayPal και για κάθε άλλη συναλλαγή ή αγορές που κάνετε μέσω Internet απλά και με ασφάλεια.

Θα μπορώ να βλέπω πόση θα είναι η αμοιβή μου πριν αποφασίσω εάν θα αναλάβω την εργασία;

Ναι πάντα. Κάθε εργασία που αναρτάται στο Shelfee έχει σύντομη περιγραφή και συνολική αμοιβή του έργου.

Πότε μπορώ να πληρωθώ για τις εργασίες μου;

Όποτε το «πορτοφόλι» σας ξεπεράσει τις 2000 μονάδες (20 ευρώ) και όσο είναι πάνω από το όριο αυτό, θα μπορείτε να δείτε τα έργα τα οποία έχετε αναλάβει και για τα οποία έχετε να λάβετε αμοιβή. Μπορείτε να τσεκάρετε για ποιά έργα θέλετε να διεκδικήσετε αμοιβές (όλα ή κάποια από αυτά), οπότε και θα σας μεταφέρουμε το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό σας στο PayPal ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Η εταιρία μας πραγματοποιεί πληρωμές, δηλαδή μεταφορές σε λογαριασμούς από διεκδικήσεις, την Τετάρτη κάθε εβδομάδας με εξαίρεση την εβδομάδα της 15ης Αυγούστου, και της εβδομάδας Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς. Εάν κάποια Τετάρτη συμπέσει με αργία θα πραγματοποιήσουμε πληρωμές την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υπάρχουν κρατήσεις στις αμοιβές;

Ναι, οι νόμιμες για εργασία τύπου παροχής υπηρεσιών. Επίσης είναι υποχρεωτική και κράτηση για ασφαλιστικές εισφορές με βάση την πρόσφατη νομοθεσία του ΕΦΚΑ. Συνολική απόδειξη των αμοιβών σας θα σας αποστέλλεται ετησίως για κάθε νόμιμη φορολογική χρήση.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια εργασία έχει αμοιβή 10 ευρώ. Στο ποσό αυτό υπάρχει φορολογική κράτηση 20% και χαρτόσημο 3,6%, δηλαδή 23,6%. Έτσι από τα 10 ευρώ γίνεται κράτηση 2,36 ευρώ για φόρο και αποδίδονται 10-2,36=7,64 ευρώ.

Στο ποσό αυτό που αποδίδεται, η νομοθεσία απαιτεί αφαίρεση ενός 26,95% για συμμετοχή στον ΕΦΚΑ. Στο παράδειγμα, στα 7,64 ευρώ είναι 2,06 ευρώ. 

Έτσι, το καθαρό ποσό που λαμβάνετε είναι 10,00-2,36-2,06=5,58 ευρώ καθαρά. Αυτό θα είναι και το ποσό που θα καταθέσουμε στον λογαριασμό σας στο παράδειγμα αυτό.

Πρέπει να εκδίδω κάποια παραστατικά;

Όχι. Η χρήση του Shelfee έχει ένα όριο ετήσιων αμοιβών τέτοιο ώστε να μην χρειάζετε εσείς να εκδίδετε κανενός είδους παραστατικό.

Και τι γίνεται με την εφορία;

Στο τέλος κάθε έτους θα λαμβάνετε ηλεκτρονικό έντυπο βεβαίωσης για όλες τις αμοιβές που σας παρείχε η εταιρία μας για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το έντυπο αυτό θα μπορείτε να το τυπώσετε ή προσκομίσετε στην εφορία ως συνοδευτικό μαζί με την δήλωσή σας.

Ποιά θα είναι η σχέση μου με την εταιρία σας;

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη εργασιακή σχέση με την εταιρία μας. Σε εθελοντική βάση μπορείτε να αφιερώνετε λίγο από τον διαθέσιμο χρόνο σας που ενδεχομένως έχετε με αντάλλαγμα συνήθως κάποια συγκεκριμένη χρηματική αμοιβή που αναφέρεται εκ των προτέρων.