fbpx
ti-einai-to-crowd-sourcing-shelfee

Crowd-sourcing: Τι είναι και γιατί ήρθε για να μείνει!

Crowd-sourcing, μία έννοια την οποία μπορεί να γνωρίζετε αλλά ίσως και όχι…πάντως ένα είναι σίγουρο: πρόκειται για μία τάση που ήρθε για να μείνει! Πριν δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τον όρο αυτό, ας δούμε πως περιγράφεται, ποιος είναι ο ορισμός του δηλαδή.

 

Ορισμός Crowd-sourcing

“Το crowd-sourcing είναι μια μορφή πολυ-συμμετοχικής online δραστηριότητας κατά την οποία ένα μεμονωμένο άτομο, ένα θεσμικό όργανο, μία ΜΚΟ ή μια εταιρική οντότητα προτείνει σε μια μη περιορισμένη σε αριθμό, ετερογενή ομάδα ατόμων με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, μέσω ενός ευέλικτου και ανοικτού καλέσματος, την εθελοντική ανάληψη ενός έργου.

Η ανάληψη αυτού του έργου, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας και διάρθρωσης, για την οποία η ομάδα πρέπει να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά είτε με εργασία, είτε με χρήμα είτε με γνώσεις είτε με εμπειρία, είτε με τεχνογνωσία, εμπεριέχει πάντα όφελος και για τα δύο μέρη. Τα μέλη της ομάδας θα απολαύσουν την ικανοποίηση μιας ανάγκης δεδομένου τύπου, είτε οικονομικού, είτε κοινωνικής αναγνώρισης, είτε αυτο-εκτίμησης, είτε ανάπτυξης ικανοτήτων, ενώ ο αναθέτων το έργο θα μπορεί να παραλάβει και χρησιμοποιήσει τον καρπό αυτής της δραστηριότητας, η μορφή της οποίας εξαρτάται από τον τύπο της δραστηριότητας” (Estellés-Arolas and González-Ladrón-de-Guevara 2012).

 

Πως εφαρμόζεται το Crowd-sourcing

Όπως θα διαπιστώσατε από τον παραπάνω ορισμό, η ερμηνεία του όρου crowd-sourcing δεν είναι τόσο απλή όσο θα περίμενε κανείς. Και αυτό δεν συμβαίνει γιατί εμπεριέχει δύσκολες έννοιες…κάθε άλλο! Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι αγγίζει τόσες διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής κ.ά.) που, ανάλογα με την εφαρμογή του crowd-sourcing, αλλάζει και η οπτική με την οποία το βλέπει κανείς και επομένως ο τρόπος που το ορίζει.

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το crowd-sourcing είναι ένας όρος «ομπρέλλα», που καλύπτει όλες τις διαφορετικές τυπολογίες με τις οποίες εμφανίζεται όπως crowd-casting, crowd-collaboration, crowd-storming crowd-support, crowd-content, crowd-production, crowd-searching crowd-analyzing, crowd-funding και crowd-opinion!

Ο όρος “crowd-sourcing” πρωτοεμφανίστηκε το 2006 από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Jeff Howe. Ως αρχική προσπάθεια να περιγραφεί η ιδέα, το όρισε ως “οι δράσεις ή ενέργειες μιας εταιρίας ή οργανισμού να μεταφέρει μια διαδικασία ή λειτουργία που αρχικά γινόταν από το προσωπικό της και να την αναθέσει σε ένα απροσδιόριστο δίκτυο ατόμων (αγνώστου μεγέθους και σύνθεσης) με τη μορφή μιας ανοικτής πρόσκλησης συμμετοχής για τη διεκπεραίωσή του. Αυτό μπορούσε να έχει τη μορφή συν-παραγωγής ως αποτέλεσμα συνεργασίας ομάδας ή ακόμα και να αναληφθεί από ένα μόνο άτομο”.

Από τότε έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα, κείμενα, εργασίες, δημοσιεύσεις, διατριβές ακόμα και βιβλία για το crowd-sourcing. Κάθε ένα υιοθετεί και διαφορετικό ορισμό (με λίγες ή πολλές διαφορές μεταξύ τους). Μετά από ανάλυση πάνω από 200 σχετικών κειμένων, οι ερευνητές κατέληξαν σε περισσότερους από 40 σημαντικά διαφοροποιημένους μεταξύ τους ορισμούς. Σε αυτούς υπάρχουν 8 διαφορετικά πρωταρχικά στοιχεία που κάθε πρωτοβουλία crowd-sourcing πρέπει να περιέχει:

1.         Σαφώς ορισμένη κοινότητα (crowd)

2.         Σαφώς ορισμένο έργο με σαφή στόχο

3.         Ξεκάθαρη ανταμοιβή για τα μέλη της κοινότητας (crowd)

4.         Ξεκάθαρη ταυτότητα του φορέα που ξεκινά την δράση (crowd-sourcer)

5.         Σαφώς ορισμένα ωφέλη που θα αποκομίσει ο φορέας που ξεκινά τη δράση (crowd-sourcer)

6.         Το ότι είναι μια διαδικασία πολυ-συμμετοχικού τύπου που πραγματοποιείται online

7.         Ότι αποτελεί ανοικτό κάλεσμα προς όλα τα μέλη της κοινότητας χωρίς όρια μεγέθους

8.         Το ότι χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας το Internet

 

Το crowd-sourcing αποτελεί, επομένως, ένα σύγχρονο μοντέλο επίλυσης προβλημάτων, επίτευξης στόχων, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης έργων που βασίζεται στη συμμετοχή του κοινού μέσω Internet.

Επιπλέον, αποτελεί έναν από τους πλέον πετυχημένους τρόπους που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει συλλογικές γνώσεις και ικανότητες. Η χρήση του αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς και η εφαρμογή του έχει ήδη εξαπλωθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ιατρική και φυσικές επιστήμες (SETI at home), γνώση (Wikipedia) και πολλούς άλλους.

Παρ’ όλα αυτά ο επιχειρηματικός τομέας είναι η πηγή δημιουργίας του crowd-sourcing και μάλιστα είναι και ο τομέας που το χρησιμοποιεί περισσότερο, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Είναι μια δραστηριότητα που γνωρίζουν και συμμετέχουν ολοένα και περισσότερα άτομα αφού εμπεριέχει στην σύλληψή της στοιχεία από την ίδια τη δημοκρατία στην πιο καθαρή της μορφή.

Το crowd-sourcing σίγουρα δεν αποτελεί μια παροδική τάση και εμείς στο Shelfee το πιστεύουμε απόλυτα αυτό. Είναι μία τάση που ήρθε για να μείνει, με σκοπό να αποτελεί σημαντικό συστατικό κάθε δημιουργικής προσπάθειας για κάθε εταιρία.

Στη περίπτωση, που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα γύρω από το Crowd-sourcing, μπορείτε να κλικάρετε ΕΔΩ.